Een rijk palet

Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is (K. Schippers, in Van Buul & Stigter, 2006).

In allerhande leiderschaps- en ontwikkeltheorieën worden kleuren ingezet om medewerkers te duiden qua leerstijl (niet bewezen!) en denkwijze. De psychologie achter kleuren, de effecten ervan op gevoelens worden geduid. En ook in de veranderkunde wordt gesproken over kleuren. De Caluwé en Vermaak (2008) hebben verschillende veranderstijlen ondergebracht in het kleurendrukdenken, zonder daarbij te pretenderen dat de ene stijl beter is dan de andere. De Bono (2009) praat over denkhoeden van verschillende kleuren, die elk een eigen perspectief op situaties bieden en je kunnen helpen "ideecreativiteit" (2009, p. 27) te ontwikkelen.

De afgelopen tijd lag mijn focus veelal op individuele EDI-coaching en het geven van teamtrainingen Expliciete Directe Instructie (EDI).
EDI heeft voor mij een blauwe kleur: structuur, duidelijkheid, doelgerichtheid en controle (De Caluwé & Vermaak, 2008; De Bono, 2009). Nuances zijn er daarbij voor mij ook.
Soms lichtblauw: Het volledige EDI-stramien is niet effectief bij herhaling en al bekende kennis.
Soms donkerblauw omdat, zoals Marcel Schmeier (2018, persoonlijke mededeling) zegt, "de tijd op school kort is en deze het beste zo effectief mogelijk kan worden ingezet voor het aanleren van culturele vaardigheden". Ook donkerblauw omdat het aanbieden van nieuwe lesstof met behulp van EDI zeer effectief is in het tegengaan van kansenongelijkheid.
En een variatie aan blauwen voor de ruimte die er voor docenten en teams is in het uitwerken van verschillende vaardigheidsstappen.
Wat dit onderwerp betreft zijn teams zelf aan zet het onderwijs zo vorm te geven dat alle kinderen leren.

Mijn persoonlijke palet bevat echter meer kleuren.
Mijn wandelcoaching heeft groen in zich. Het staat voor mij voor buiten zijn, rust, aandacht en groei. Maar ook voor mensen in leersituaties brengen (De Caluwé & Vermaak). Geel voegt daarbij de zon, een optimistische kijk en nieuwe mogelijkheden (De Bono). Tinten die ook naar wit (De Caluwé & Vermaak) kunnen neigen, waar oplossingen energie losmaken. Het rood op mijn palet prikkelt mijn coachees, door de juiste vragen te stellen (De Caluwé & Vermaak) en emoties, gevoel en intuïtie toe te laten (De Bono).

Kijk ik dan naar mijn manier om teams te begeleiden, dan zie ik ook zwart (De Bono) op mijn palet verschijnen: het kritisch denken. "Wat is er mis met het idee? Wat zijn de zwakke punten?" (p.81) Met alle kleuren in de wandelcoaching in mijn achterhoofd, zie ik deze terug in de mengkleur bruin, omdat deze kleur voor mij de meerstemmigheid (Banning & Banning-Mul, 2005) in teams benadrukt. De organisatie als een bruintint, die - wanneer je nader inzoomt - bestaat uit allerlei kleuren van verschillende perspectieven tussen én in personen.
Voeg ik daaraan het grijs van De Bono toe - "Een verbetering in ons denken zou de oplossing dichterbij brengen"(p. 10), met de toevoeging van theoretisch kader - dan wordt mijn palet een veelkleurig geheel. Wat een rijkdom!

Wil jij die rijkdom aan perspectieven ervaren om beweging te bewerkstelligen?
Neem dan gerust contact met me op.

 

Bronnen

Banning, H. & M. Banning-Mul. (2005). Narratieve begeleidingskunde: Hoe het gebroken verhaal professioneel te waarderen. Soest: Nelissen
Bono, E. de. (2009). Creatief denken: Slimme technieken om problemen op te lossen. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact
Buul, T. van & B. Stigter. (2006). Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Amsterdam: Querido
Caluwé, L. de & H. Vermaak. (2008). Leren veranderen: Een handboek voor de veranderkundige. (2e herziene editie). Deventer: Kluwer